Domovská stránka » Aktuality » Uskutočnila sa konferencia Dátovo podložené služby samospráv

Uskutočnila sa konferencia Dátovo podložené služby samospráv

11. mája 2022

Dňa 28.4.2022 sa v priestoroch Mestského úradu Žilina konala konferencia Dátovo podložené služby samospráv.

Program konferencie bol naplánovaný do troch blokov.

Prvý blok sa venoval projektu Clevernet – Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónoch. V tomto bloku bola zahájená prezentácia projektu Clevernet, jeho náplň, ciele a činnosti, ktoré sa podarilo naplniť a tiež tie, ktoré sú rozpracované a naplánované.

Ďalej boli prezentované čiastkové práce projektu. Jednou z ambícii projektu je aj prispieť k tomu, aby samosprávy vedeli efektívne využívať dáta zo senzorových sietí a tomu bola venovaná prezentácia Úvod do senzorových sietí. Prezentovali sa nové riešenia v doprave, praktické využitie umelej inteligencie pri riešení dopravných problémov. Nasledovala prezentácia konkrétneho využitia senzorových dát pri plánovaní udržateľnej mobility.

Druhý blok programu bol zameraný na príklady dobrej praxe predstavoval rôznorodé príklady efektívneho riadenia na úrovni samospráv – v prostredí krajského mesta i obce, v rôznorodých oblastiach od verejného priestoru, cez infraštruktúru, odpadové hospodárstvo až po inovatívne sociálne služby. Zaujímavé boli tiež príklady občianskej aktivity pre propagáciu nemotorovej dopravy i príklad spolupráce samosprávy a veľkého podniku pri riešení problémov.

Na záver bloku odzneli dve prezentácie, ktoré formujú prostredie pre samosprávy z národnej úrovne. Prezentovala sa agenda inteligentných miest a regiónov a inteligentnej mobility a potenciál geodát pre samosprávu.

Záverečný blok bol venovaný moderovanej diskusii. Diskusia bola plodná, poučná a podnetná. Diskutujúci nielen pomenovávali problémy ale zdieľali aj skúsenosti a hľadali riešenia.

Prvá časť diskusie bola venovaná podpore inovácií na národnej úrovni, spolupráci komerčného sektora a výskumných inštitúcií a možnostiam presadenia sa dátových inovácií na úrovni samospráv.

Druhá časť diskusie bola zameraná na širokú problematiku súvisiacu s implementáciou smart riešení v prostredí samospráv ako sú odborné kapacity, špecifiká projektov, plánovanie projektov, problémy pri implementácii projektov, definovanie cieľov projektov a praktické využitie projektov a nakoniec problematika financovania projektov.

Konferencie sa zúčastnilo 60 účastníkov. Potešili nás kladné odozvy na programovú, odbornú i organizačnú stránku konferencie. Preto sme radi, že môžeme konštatovať, že konferencia splnila svoj účel.

Máme zato, že sa nám podarilo pripraviť príťažlivý a rôznorodý program a tiež zaujímavú diskusiu, ktorá pokračovala neformálne aj po skončení jej oficiálnej časti. Vznikol tak priestor na získanie nových poznatkov, výmenu skúseností a nadviazanie nových kontaktov, čo nám tak veľmi chýbalo v čase nedávnych obmedzení. Radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí prispeli k organizácii, všetkým prednášajúcim a samozrejme i účastníkom konferencie.

Galéria fotiek z konferencie.

Nižšie je možné nájsť prezentácie z konferencie, ku ktorým sme dostali súhlas.

Krpelíková – Chytřejší kraj-Dotační titul na pořízení senzorů IoT

Švedova – Datově podloženo dopravní plánování ve městech

Hrudkay – Predstavenie projektu Clevernet

Bučko – Umelá inteligencia pri riešení dopravných problémov

Bárta – Úvod do IoT senzorických sítí

Mrázik – Smart riesenia s rozumom

Lörincz – Inovatívne sociálne služby

Tuchyňa – Potenciál a limity geodát pre samosprávu

Štulajterová – Dáta z národnej kampane Do práce na bicykli

Slimák – MIRRI SR Národná koordinácia agendy inteligentných miest a regiónov

Slebodník – Skusenosti so zberom dát v Žiline