O projekte

Všeobecné informácie o projekte

Miesto realizácie projektu

1 Česká republika, Jihomoravský kraj, okres Brno-město, obec Brno
2 Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Žilina, obec Žilina

Stručný popis projektu

Cieľom projektu je na jednej strane napomôcť malým a stredným mestám systematickému zberu a využívaniu dát (metodické odporúčania ako postupovať pri budovaní senzorickej siete, model organizačných kompetencií v koncepte Smart City, podporné CBA analýzy,…) a na druhej strane pomôcť cieľovému MSP produkujúcemu riešenia pre Smart City poznať prostredie malých a stredných miest a lepšie sa presadiť na trhu smart riešení (identifikácia funkčných požiadaviek, analýza obchodného potenciálu, doporučenie marketingovej a obchodnej stratégie, sieť subjektov hodnotového reťazca pre prácu s dátami, katalóg smart riešení).

 

Aktivity projektu