o projekte

Cieľom projektu je na jednej strane napomôcť malým a stredným mestám systematickému zberu a využívaniu dát (metodické odporúčania ako postupovať pri budovaní senzorickej siete, model organizačných kompetencií v koncepte Smart City, podporné CBA analýzy,…) a na druhej strane pomôcť cieľovému MSP produkujúcemu riešenia pre Smart City poznať prostredie malých a stredných miest a lepšie sa presadiť na trhu smart riešení (identifikácia funkčných požiadaviek, analýza obchodného potenciálu, doporučenie marketingovej a obchodnej stratégie, sieť subjektov hodnotového reťazca pre prácu s dátami, katalóg smart riešení).

24 mesiacov

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu

01/2021

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu

12/2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

Aktivity projektu

Riadenie projektu
Zabezpečenie povinnej publicity projektu
A1. Vytvorenie pracovného /expertného tímu
V rámci aktivity A1 bude na začiatku projektu vytvorený pracovný tím tvorený pracovníkmi projektových partnerov. Zodpovednosť za riešenie čiastkových úloh bude delegovaná na lídrov – odborných zamestnancov projektových partnerov

Aktuality

  • Realizácia senzorickej siete

    V dňoch 3. až 6. júna v zmysle vypracovaného Projektového zámeru a Povolenia od Mesta Žilina prebehla realizácia senzorovej siete v Žiline. Vo štvrtok 3.6. bola inštalovaná komunikačná časť senzorickej siete LoRa na streche Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity (UVP UNIZA) a následne v piatok 4.6. sa tak udialo na streche Mestského úradu Žilina. Následne počas víkendu 5. a 6.6. boli inštalované… Čítať viac »Realizácia senzorickej siete

  • Vypracovanie Projektového zámeru Living Lab

    V čase podávania Projektu bol predpoklad, že sa Living Lab zrealizuje v areáli UNIZA. Problémom areálu je jeho uzavretosť a z dopravného hľadiska prevaha statickej dopravy.Od podania Projektu sa Projektoví partneri snažili nadviazať spoluprácu so samosprávou a realizovať aspoň časť aktivít v reálnom dopravnom prostredí.Spoluprácu sa podarilo nadviazať s Mestom Žilina, pre ktoré bol Projektovými… Čítať viac »Vypracovanie Projektového zámeru Living Lab

Napíšte nám

+421 41 513 7524 / hrudkay@uniza.sk / Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika