o projekte

Cieľom projektu je na jednej strane napomôcť malým a stredným mestám systematickému zberu a využívaniu dát (metodické odporúčania ako postupovať pri budovaní senzorickej siete, model organizačných kompetencií v koncepte Smart City, podporné CBA analýzy,…) a na druhej strane pomôcť cieľovému MSP produkujúcemu riešenia pre Smart City poznať prostredie malých a stredných miest a lepšie sa presadiť na trhu smart riešení (identifikácia funkčných požiadaviek, analýza obchodného potenciálu, doporučenie marketingovej a obchodnej stratégie, sieť subjektov hodnotového reťazca pre prácu s dátami, katalóg smart riešení).

24 mesiacov

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu

01/2021

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu

12/2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

Aktivity projektu

Riadenie projektu
Zabezpečenie povinnej publicity projektu
A1. Vytvorenie pracovného /expertného tímu
V rámci aktivity A1 bude na začiatku projektu vytvorený pracovný tím tvorený pracovníkmi projektových partnerov. Zodpovednosť za riešenie čiastkových úloh bude delegovaná na lídrov – odborných zamestnancov projektových partnerov

Aktuality

  • Podporili sme RIS Citython Žilina 2022

    V dňoch 29.4.-1.5.2022 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline uskutočnilo podujatie RIS Citython Žilina 2022 (https://www.citython.sk/2022zilina/) , ktoré bolo miestom kde bolo možné prejaviť svoj potenciál a prísť s dobrými nápadmi. Podujatie bolo otvorené pre každého so záujmom o urban mobilitu, smart cities, green riešenia, migračnú krízu a mnohé ďalšie. Citython bol platformou nielen pre… Čítať viac »Podporili sme RIS Citython Žilina 2022

  • Uskutočnila sa konferencia Dátovo podložené služby samospráv

    Dňa 28.4.2022 sa v priestoroch Mestského úradu Žilina konala konferencia Dátovo podložené služby samospráv. Program konferencie bol naplánovaný do troch blokov. Prvý blok sa venoval projektu Clevernet – Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónoch. V tomto bloku bola zahájená prezentácia projektu Clevernet, jeho náplň, ciele a činnosti, ktoré sa podarilo naplniť a tiež tie, ktoré sú rozpracované a naplánované.… Čítať viac »Uskutočnila sa konferencia Dátovo podložené služby samospráv

  • Pozvánka na konferenciu Dátovo podložené služby samospráv

    Dovoľte nám pozvať Vás na konferenciu Dátovo podložené služby samospráv, ktorá sa bude konať 28. apríla 2022 na Mestskom úrade v Žiline. Témou konferencie sú vysoko aktuálne témy ako problematika zavádzania a využitia senzorových sietí, inovácií a Smart City konceptov v mestách v SR a ČR. Konferencia je zameraná na témy zapadajúce do oblasti Urban mobility a Smart cities,… Čítať viac »Pozvánka na konferenciu Dátovo podložené služby samospráv

Napíšte nám

+421 41 513 7524 / hrudkay@uniza.sk / Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika