o projekte

Cieľom projektu je na jednej strane napomôcť malým a stredným mestám systematickému zberu a využívaniu dát (metodické odporúčania ako postupovať pri budovaní senzorickej siete, model organizačných kompetencií v koncepte Smart City, podporné CBA analýzy,…) a na druhej strane pomôcť cieľovému MSP produkujúcemu riešenia pre Smart City poznať prostredie malých a stredných miest a lepšie sa presadiť na trhu smart riešení (identifikácia funkčných požiadaviek, analýza obchodného potenciálu, doporučenie marketingovej a obchodnej stratégie, sieť subjektov hodnotového reťazca pre prácu s dátami, katalóg smart riešení).

24 mesiacov

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu

01/2021

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu

12/2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

Aktivity projektu

Riadenie projektu
Zabezpečenie povinnej publicity projektu
A1. Vytvorenie pracovného /expertného tímu
V rámci aktivity A1 bude na začiatku projektu vytvorený pracovný tím tvorený pracovníkmi projektových partnerov. Zodpovednosť za riešenie čiastkových úloh bude delegovaná na lídrov – odborných zamestnancov projektových partnerov

Aktuality

  • Účasť na kongrese CLC 2022

    V dňoch 15.-17. júna sa v Bojniciach konal 10 ročník kongresu Carpathian Logistics Congress (https://www.logisticon.cz/en/) zameraný na logistiku, distribúciu, dopravu a manažment, na ktorý sme prispeli dvoma publikáciami, ktoré sú výsledkom nášho projektu. Týmito publikáciami boli články: City logistika v centre krajského mesta (City Logistics in the Centre of the Slovak County Town) autorov Karol Hrudkay, Lucia Madleňáková,… Čítať viac »Účasť na kongrese CLC 2022

  • Účasť na konferencii Inteligentná Trnava

    Nasazení senzorické sítě internetu věcí v rámci městské laboratoře v Žilině se stává dobrým příkladem praxe, kdy jsou cenná data dostupná široké veřejnosti a zároveň je město používá pro své strategické agendy, např. parkovací politiku. Na konferenci 14.6.2022 v Trnavě (inteligentnatrnava.sk) to v rámci své key note prezentace sdělil David Bárta ze společnosti CityOne, která… Čítať viac »Účasť na konferencii Inteligentná Trnava

  • Podporili sme RIS Citython Žilina 2022

    V dňoch 29.4.-1.5.2022 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline uskutočnilo podujatie RIS Citython Žilina 2022 (https://www.citython.sk/2022zilina/) , ktoré bolo miestom kde bolo možné prejaviť svoj potenciál a prísť s dobrými nápadmi. Podujatie bolo otvorené pre každého so záujmom o urban mobilitu, smart cities, green riešenia, migračnú krízu a mnohé ďalšie. Citython bol platformou nielen pre… Čítať viac »Podporili sme RIS Citython Žilina 2022

Napíšte nám

+421 41 513 7524 / hrudkay@uniza.sk / Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika