o projekte

Cieľom projektu je na jednej strane napomôcť malým a stredným mestám systematickému zberu a využívaniu dát (metodické odporúčania ako postupovať pri budovaní senzorickej siete, model organizačných kompetencií v koncepte Smart City, podporné CBA analýzy,…) a na druhej strane pomôcť cieľovému MSP produkujúcemu riešenia pre Smart City poznať prostredie malých a stredných miest a lepšie sa presadiť na trhu smart riešení (identifikácia funkčných požiadaviek, analýza obchodného potenciálu, doporučenie marketingovej a obchodnej stratégie, sieť subjektov hodnotového reťazca pre prácu s dátami, katalóg smart riešení).

24 mesiacov

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu

01/2021

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu

12/2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

Aktivity projektu

Riadenie projektu
Zabezpečenie povinnej publicity projektu
A1. Vytvorenie pracovného /expertného tímu
V rámci aktivity A1 bude na začiatku projektu vytvorený pracovný tím tvorený pracovníkmi projektových partnerov. Zodpovednosť za riešenie čiastkových úloh bude delegovaná na lídrov – odborných zamestnancov projektových partnerov

Aktuality

  • Výberová prednáška pre študentov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA

    Kolega Karol Hrudkay z Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline bol pozvaný na výberovú prednášku pre študentov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Prednáška sa uskutočnila v rámci predmetu Strategický a inovačný manažment a prezentovaný bol: Projekt Clevernet: Senzorová sieť pre mestskú mobilitu a klímu – príklad spolupráce výskumných… Čítať viac »Výberová prednáška pre študentov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA

  • Žilinskú univerzitu v Žiline navštívila delegácia z Čínskej ľudovej republiky, partnerov z Henan National University a z Xinxiang University z provincie Henan

    Dňa 27.11.2023 Žilinskú univerzitu v Žiline navštívila delegácia z Čínskej ľudovej republiky, presnejšie partnerov z Henan National University a z Xinxiang University z provincie Henan, s ktorými sme diskutovali o možnej aktívnej spolupráci v oblasti výskumu v doprave a vzdelávania. V rámci návštevy Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity navštívili laboratórium Smart City a živo sa zaujímali o projekt Clevernet. Diskutovali sme… Čítať viac »Žilinskú univerzitu v Žiline navštívila delegácia z Čínskej ľudovej republiky, partnerov z Henan National University a z Xinxiang University z provincie Henan

  • Skúsenosti s prevádzkou senzorovej siete nám ukázali, že je stále čo zlepšovať.

    Dňa 24.11.2023 do Žiliny zavítali kolegovia z partnerskej spoločnosti Citiq, aby aktualizovali softvér nasadený v senzoroch. Vylepšenia sa týkajú zlepšenia detekcie prejazdu vozidiel, optimalizácie spotreby zariadení a opravy drobných známych chýb. Aj naďalej pracujeme na skvalitnení poskytovaných dát. Veríme, že aj tieto novinky budeme môcť čoskoro oznámiť.

Napíšte nám

+421 41 513 7524 / hrudkay@uniza.sk / Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika