o projekte

Cieľom projektu je na jednej strane napomôcť malým a stredným mestám systematickému zberu a využívaniu dát (metodické odporúčania ako postupovať pri budovaní senzorickej siete, model organizačných kompetencií v koncepte Smart City, podporné CBA analýzy,…) a na druhej strane pomôcť cieľovému MSP produkujúcemu riešenia pre Smart City poznať prostredie malých a stredných miest a lepšie sa presadiť na trhu smart riešení (identifikácia funkčných požiadaviek, analýza obchodného potenciálu, doporučenie marketingovej a obchodnej stratégie, sieť subjektov hodnotového reťazca pre prácu s dátami, katalóg smart riešení).

24 mesiacov

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu

01/2021

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu

12/2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

Aktivity projektu

Riadenie projektu
Zabezpečenie povinnej publicity projektu
A1. Vytvorenie pracovného /expertného tímu
V rámci aktivity A1 bude na začiatku projektu vytvorený pracovný tím tvorený pracovníkmi projektových partnerov. Zodpovednosť za riešenie čiastkových úloh bude delegovaná na lídrov – odborných zamestnancov projektových partnerov

Aktuality

  • Odborný seminár PTV Vision

    Dňa 24.1.2023 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline konal už 11. ročník odborného seminára PTV Vision. Stretlo sa ňom viac než dvadsiatka používateľov toho pokročilého simulačného nástroja z prostredia samospráv, akadémie a súkromného sektora. Prezentovali sa hlavne novinky a špecifické funkcionality programu, praktické príklady použitia softvéru v samosprávach a na akademickej pôde. Základom využívania softvéru sú samozrejme dáta, ktoré čo… Čítať viac »Odborný seminár PTV Vision

  • V časopise CityOne uverejnený odborný článok o projekte CleverNet “Městská laboratoř dopravy a klimatu v Žilině”

    V tohtoročnom čísle časopisu CityOne bol publikovaný odborný článok o projekte CleverNet pod názvom: Městská laboratoř dopravy a klimatu v Žilině. Na siedmych stranách je prezentovaný samotný projekt Clevernet a hlavné výsledky v oblasti klímy a dopravy. Časopis je možné nájsť na webe www.cityone.cz alebo priamo je dostupný tu. Časopis je plný zaujímavých informácií z oblasti energetiky, dopravy, územného plánovania a ďalších. Projektu CleverNet… Čítať viac »V časopise CityOne uverejnený odborný článok o projekte CleverNet “Městská laboratoř dopravy a klimatu v Žilině”

  • Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

    Keďže dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu bola 24 mesiacov, projekt bol k 31.12.2022 ukončený. Partnerstvo a hlavne naše vybudované živé mestské laboratórium však nekončí. Okrem už dosiahnutých a prezentovaných výstupov sú v pláne aj ďalšie, ktoré budú hlavne profitovať z dlhšieho obdobia, za ktoré budú k dispozícii dáta a čo sa môže prejaviť novopoznanými závislosťami a javmi v doprave i klíme. Čaká nás ešte… Čítať viac »Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

Napíšte nám

+421 41 513 7524 / hrudkay@uniza.sk / Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika