o projekte

Cieľom projektu je na jednej strane napomôcť malým a stredným mestám systematickému zberu a využívaniu dát (metodické odporúčania ako postupovať pri budovaní senzorickej siete, model organizačných kompetencií v koncepte Smart City, podporné CBA analýzy,…) a na druhej strane pomôcť cieľovému MSP produkujúcemu riešenia pre Smart City poznať prostredie malých a stredných miest a lepšie sa presadiť na trhu smart riešení (identifikácia funkčných požiadaviek, analýza obchodného potenciálu, doporučenie marketingovej a obchodnej stratégie, sieť subjektov hodnotového reťazca pre prácu s dátami, katalóg smart riešení).

24 mesiacov

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu

01/2021

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu

12/2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

Aktivity projektu

Riadenie projektu
Zabezpečenie povinnej publicity projektu
A1. Vytvorenie pracovného /expertného tímu
V rámci aktivity A1 bude na začiatku projektu vytvorený pracovný tím tvorený pracovníkmi projektových partnerov. Zodpovednosť za riešenie čiastkových úloh bude delegovaná na lídrov – odborných zamestnancov projektových partnerov

Aktuality

  • Vandalizmus

    Bohužiaľ aj na našej sieti senzorov sa prejavila nezodpovednosť našich spoluobčanov. Jeden z teplotných senzorov, ktorý je súčasťou mikroklimatickej jednotky umiestnenej v Sade na Studničkách sa stal terčom vandalizmu. Aj toto je teda jeden z výstupov nášho projektu. Buď sa bude takáto alebo obdobná infraštruktúra riešiť ako „antivandal“, čo výrazne zvyšuje náklady na vybudovanie riešenia alebo sa bude… Čítať viac »Vandalizmus

  • O projekte v relácii VAT na RTVS

    S výtlkmi na cestách sa stretáva každý z nás takmer na dennej báze. Výtlky prípadne iné defekty na cestnej infraštruktúre sú problémom pre manažérov infraštruktúry dnes a môžu byť aj pre budúcu dopravu. V súčasnosti manažér infraštruktúry vykonáva obhliadky ciest za účelom zistenia porúch v pravidelných intervaloch. Táto činnosť si však vyžaduje veľa ľudskej práce pretože toto vyhodnotenie musí robiť… Čítať viac »O projekte v relácii VAT na RTVS

  • Napísali o nás

    Náš projekt CLEVERNET a jedinečné živé laboratórium bolo predstavené v novembrovom čísle žilinského mesačníka Radničné noviny. Venovaná mu bola strana 12.

Napíšte nám

+421 41 513 7524 / hrudkay@uniza.sk / Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika