Domovská stránka » Aktuality » Výberová prednáška pre študentov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA

Výberová prednáška pre študentov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA

4. decembra 2023

Kolega Karol Hrudkay z Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline bol pozvaný na výberovú prednášku pre študentov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Prednáška sa uskutočnila v rámci predmetu Strategický a inovačný manažment a prezentovaný bol:

  • Projekt Clevernet: Senzorová sieť pre mestskú mobilitu a klímu – príklad spolupráce výskumných inštitúcií, MSP a samosprávy pri zavádzaní inovatívnych senzorových sietí

Študentom bola tiež prezentovaná problematika validácie podnikateľských nápadov a možnosti financovania inovačných projektov a služby technologického inkubátora Žilinskej univerzity v Žiline.

Prezentácie vyvolali u študentov záujem a bohatú diskusiu. Veríme, že sme boli pre viacerých inšpiráciu na zamyslenie sa o vlastnom biznise príp. podnetom na zváženie o svojej budúcnosti v oblasti R&D&I.