Domovská stránka » Aktuality » Vandalizmus

Vandalizmus

8. decembra 2021

Bohužiaľ aj na našej sieti senzorov sa prejavila nezodpovednosť našich spoluobčanov. Jeden z teplotných senzorov, ktorý je súčasťou mikroklimatickej jednotky umiestnenej v Sade na Studničkách sa stal terčom vandalizmu.

Aj toto je teda jeden z výstupov nášho projektu. Buď sa bude takáto alebo obdobná infraštruktúra riešiť ako „antivandal“, čo výrazne zvyšuje náklady na vybudovanie riešenia alebo sa bude s takýmito následkami počítať a prejaví sa to vo zvýšených nákladoch na prevádzku a údržbu.

Veríme, že sa jedná o výnimočný jav a spoluobčania si budú vážiť veci, ktoré sú na všeobecný prospech. Takýchto „Smart People“ práve potrebujeme, aby moderné koncepcie tvorené v rámci konceptu „Smart City“ boli úspešné.

dav