Domovská stránka » Aktuality » Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

31. decembra 2022

Keďže dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu bola 24 mesiacov, projekt bol k 31.12.2022 ukončený. Partnerstvo a hlavne naše vybudované živé mestské laboratórium však nekončí. Okrem už dosiahnutých a prezentovaných výstupov sú v pláne aj ďalšie, ktoré budú hlavne profitovať z dlhšieho obdobia, za ktoré budú k dispozícii dáta a čo sa môže prejaviť novopoznanými závislosťami a javmi v doprave i klíme.

Čaká nás ešte pár formalít administratívneho charakteru a hlavne obdobie udržateľnosti. Aj vďaka získaným kontaktom počas projektu máme už naplánované ďalšie diseminačné aktivity s cieľom dosiahnutia čo najväčšieho spoločenského dosahu.

Sledujte nás teda naďalej!

Rád by som pri tejto príležitosti poďakoval za spoluprácu všetkým partnerom a verím, že sa stretneme pri riešení ďalších projektov.

Karol Hrudkay, vedúci projektový manažér