Domovská stránka » Aktuality » Účasť na kongrese CLC 2022

Účasť na kongrese CLC 2022

22. júna 2022

V dňoch 15.-17. júna sa v Bojniciach konal 10 ročník kongresu Carpathian Logistics Congress (https://www.logisticon.cz/en/) zameraný na logistiku, distribúciu, dopravu a manažment, na ktorý sme prispeli dvoma publikáciami, ktoré sú výsledkom nášho projektu.

Týmito publikáciami boli články:

  • City logistika v centre krajského mesta (City Logistics in the Centre of the Slovak County Town) autorov Karol Hrudkay, Lucia Madleňáková, Kristián Čulík, Ján Morgoš, a
  • Analýza dát o cestnej bezpečnosti v centre mesta (Data Analysis of the Road Safety in the City Centre) autorov Ján Morgoš, Karol Hrudkay, Michal Cingel, Kristián Čulík.

V rámci programu kongresu bolo odprezentovaných 23 príspevkov a ďalších 30 v posterovej sekcii zo Slovenska, Česka, Poľska, Taiwanu, Mexika a Turecka. Z abstraktov príspevkov bol zostavený zborník abstraktov.

Všetky príspevky následne prejdú pred zostavením zborníka príspevkov recenzným konaním a následne bude zborník zaslaný na indexáciu do Web of Science citačnej databázy.

Oba naše príspevky boli prihlásené a odprezentované v rámci posterovej sekcie. Poster City logistika v centre krajského mesta zaujal porotu natoľko, že bol ocenený ako najlepší poster kongresu.

To, čo bolo cenené je, že sme vychádzali z reálnych dát z nasadenej komplexnej senzorovej siete a naviac s perspektívou skúmania mnohých agend a možného uplatnenia v praktickej politike mesta. Samozrejme, uznanie kolegov nás teší.