Domovská stránka » Aktuality » Účasť na konferencii Inteligentná Trnava

Účasť na konferencii Inteligentná Trnava

21. júna 2022

Nasazení senzorické sítě internetu věcí v rámci městské laboratoře v Žilině se stává dobrým příkladem praxe, kdy jsou cenná data dostupná široké veřejnosti a zároveň je město používá pro své strategické agendy, např. parkovací politiku. Na konferenci 14.6.2022 v Trnavě (inteligentnatrnava.sk) to v rámci své key note prezentace sdělil David Bárta ze společnosti CityOne, která je jedním z řešitelů projektu. Prezentace se věnovala budoucnosti dopravy a vysvětlení pojmu Inteligentní mobilita včetně jejích principů: mobilita budoucnosti je digitální, zelená a udržitelná. Tyto aspekty budou podporovány Eurofondy a je potřeba je rozvíjet spolu s odpovědným urbanismem, klimatickou změnou či transformací energetiky. Právě schopnost propojit tyto sektory do konkrétních programů a investičních akcí bude klíčovým kritériem úspěchu každého města. Nezbytnou podmínkou úspěchu je pak práce s relevantními daty z těchto oblastí.

Městská laboratoř v Žilině se zaměřuje na propojení dopravy a klimatické změny a transformaci veřejných prostor, které jsou klimatickou změnou nejvíce zasaženy. V rámci letošního léta tak budou v Žilině provedena dodatečná měření a následně i identifikována místa v centru města, pro která klimatická změna představuje velkou hrozbu v podobě tepelných ostrovů. Ty velmi souvisí s veřejným prostranstvím bez potřebného stínu a proudění vzduchu s povrchy z betonu a asfaltu, které absorbují přes den teplo a v noci se významně neochladí, což pro obyvatele i návštěvníky představuje významnou fyzickou zátěž, a to zejména pro seniory a děti. Transformace těchto prostor tak úzce souvisí s dopravou a parkovací politikou a výměnou asfaltových ploch za potřebnou zeleň.

Inteligentní mobilita tak slouží pro všechny a zohledňuje potřeby ohrožených občanů, cílí na zvýšení kvality bydlení a upřednostnění pěší dopravy v klimaticky příjemném prostředí.