Domovská stránka » Aktuality » Seminár „ITS pro města, specifické požadavky“

Seminár „ITS pro města, specifické požadavky”

12. decembra 2022

Dne 9.12 se v Praze na ČVUT – Fakultě dopravní konal seminář na téma „ ITS pro města, specifické požadavky” . Seminář byl organizován řešitelským týmem HCP. Seminář byl pořádán s cílem podat informace o požadavcích právních a technických předpisů na realizaci systémů ITS a C-ITS a zajištění interoperability, t.j. rozhraní a informačních vazeb na relevantní provozované systémy a aplikace dílčích řešení na místní, regionální nebo národní (příp. přeshraniční) úrovni, zejména u evropských prioritních služeb ITS.

Semináře se účastnili zástupci měst a obcí ČR, kteří plánují využít dotačního Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (IROP2) a programu Doprava 2021-2027 (OPD3) a budou mít zájem podat návrh projektu.

V programu byl vyhrazen prostor informovat účastníky o praktických zkušenostech s implementací IoT systémů ve městech a obcích s možností získávání potřebných dat pro integraci do datových center. V rámci prezentace byla účastníkům rozdána publikace zhotovená konsorciem projektu CLEVRNET.

Materiály pro zvýšení informovanosti jsou publikovány na stránkách ITS knihovna.