Domovská stránka » Aktuality » Podporili sme RIS Citython Žilina 2022

Podporili sme RIS Citython Žilina 2022

11. mája 2022

V dňoch 29.4.-1.5.2022 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline uskutočnilo podujatie RIS Citython Žilina 2022 (https://www.citython.sk/2022zilina/) , ktoré bolo miestom kde bolo možné prejaviť svoj potenciál a prísť s dobrými nápadmi. Podujatie bolo otvorené pre každého so záujmom o urban mobilitu, smart cities, green riešenia, migračnú krízu a mnohé ďalšie.

Citython bol platformou nielen pre IT nadšencov a analytikov s chuťou pracovať s open datami, ale aj pre marketérov, manažérov, urban plánovačov, architektov, softvéristov a kohokoľvek otvoreného pre tému Citythonu.

Keďže dáta zachytávané našimi senzormi v rámci Living Lab presne korešpondujú so zameraním RIS Citython, rozhodli sme sa podporiť túto podnetnú akciu našimi dátami.

Naše dáta majú slúžiť na verejný prospech a preto sú otvorenými dátami, ktoré sú dostupné na webovom sídle https://www.clevernet.sk/. Pre účastníkov RIS Citython Žilina 2022 bol pripravený popis štruktúry a vlastností týchto otvorených dát Clevernet DATA.docx – Dokumenty Google.

Sme radi, že dáta z Living Lab boli podnetné a vo svojich nápadoch ich použilo viacero tímov. Ukázalo sa, že naše dáta majú potenciál byť základom riešení predovšetkým pre oblasti mobility a klimatickej zmeny. Podujatie tiež ukázalo, že je dôležité mať k dispozícii otvorené dáta a predovšetkým rôzne typy a zdroje dát, ktorých fúziou vznikajú jedinečné nápady.