Domovská stránka » Aktuality » Montáž mikroklimatických jednotiek

Montáž mikroklimatických jednotiek

27. júla 2021

Dňa 27.7.2021 boli v zmysle vypracovaného Projektového zámeru a Povolenia od Mesta Žilina inštalované 3 mikroklimatické jednotky.

Jednotky sú špecifické tým, že okrem štandardných meraných veličín (teplota, vlhkosť, barometrický tlak) v štandardnej výške 2 metre merajú teplotu vzduchu aj vo výške 0,8 metra. To nám umožňuje porovnávať teplotu vzduchu, ktorý dýcha dospelá osoba a dieťa.

Mikroklimatické jednotky nám tak poskytujú dátovú reprezentáciu skutočnosti, ktorú si bežne neuvedomujeme. Príklad, ktorý možno až šokuje je na obrázku. Vidíme, že v letný deň poobede dieťa v „betónovej džungli“ mesta dýcha vzduch ohriaty na 41°C, o takmer 9°C teplejší než vzduch vo výške 2 metre. Treba to tiež vnímať aj vzťahu k  šoku, ktorý môže dieťa zažívať pri vstupe do blízkeho obchodného centra. Naproti tomu rozdiel teplôt v blízkom parku je zanedbateľný, t.j. deti a dospelí sú vystavení rovnakej klíme. Ostatné prostredie, ktoré testujeme je zmiešané prostredie v areáli UNIZA (trávnik s kríkmi v susedstve s chodníkom a asfaltovým parkoviskom). Vo všetkých troch prostrediach bol zaznamenaný aj nezanedbateľný rozdiel vo vlhkosti vzduchu.

Pri tejto príležitosti bol aktualizovaný aj softvér dopravných snímačov inštalovaných v minulosti.

Pri tejto príležitosti bol aktualizovaný aj softvér dopravných snímačov inštalovaných v minulosti.

Zároveň to bola príležitosť pre zástupcov projektových partnerov prvý krát od zahájenia riešenia projektu sa stretnúť naživo. 🙂